ak_bruk.jpgTunnelen

Det ryktes at en averøy-kar har prøvd sykkel gjennom tunnelen også på en sykkel han nylig har kjøpt på Meek handelslag på innersiå Innafær. Ha  kom visst ikke langt, "å mått ga opp på samme sia."ak_kar_sikk.jpg
Her er sykkelen fra Meek Handelslag. Vel...God helg alle sammen.