ake_lite.jpg

Det var mye folk ute i Folkeparken og prøvde ski og akebrett i dag. Unnarennet på den gamle hoppbakken er spesielt mye brukt for den som vil ha stor fart.

ake_1.jpg

Mange med kjelke og akebrett i finværet her ute ved hoppet i dag.

ake_2.jpg

Det er bra fart i det bratte unnarennet.

ake_3.jpg

Noen trynet skikkelig nesten helt nede på sletta.

ake_4.jpg

Også i Parken ved Svanedammen var mange barn og voksne ute og prøvde bakken.