sch_lite.jpgViadukta Det arbeides med fundamentene til ny skilting til Averøya ,Vågen og sentum ved Viadukta i dag.
sch_1.jpg
Her løftes et nytt fundament på plass rett over veien ved Statoil-stasjonen. Det gamle her blir vel fjernet når den tid kommer.
sch_2.jpg
Ellers pågår arbeidet for fullt for å gjøre ferdig rundkjøringen i Dalabrekka.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her