gjerde_lite.jpgStøyskjerm

Det arbeides med gjerder oppover bakken ved Statoil-stasjonen ute på veianlegget i Vågen. De er helt tette, og det er vel støyskjerm mot Dalaveien dette skulle vi tro.
gjerde_1.jpg
Det er noen skikkelige trelemmer som det arbeides med. Trafikkstøy blir vel kraftig redusert.