boli_l.jpgFG Eiendom Her i granskogen innover mot Hagelin er det planlagt og laget tegninger på godt og vel 200 boligenheter. Det er FG Eiendom som står bak, men når dette kan settes ut i livet vet vi ikke. Etter det vi forstår vil tilførselsveien bli lagt opp fra rundkjøringen ved tunnellen og ikke gjennom eksisterende boligfelt i Karihola, men for all del: vær på vakt mot dette.
boli_1.jpg
Her innover kommer boliger en gang. Bildet er tatt fra Sukkertoppen eller for andre;  Stor-Kanon.