moto_l.jpgShow med deksel

En båt har ligget i Vågen uten motordeksel i lang tid. BN fikset på det mandag.

moto_1.jpg
Dette lå langt nede i havna ved Sjøheimevernet. Og det lenge.

moto_2.jpg
Han skal lure denne båteierne her ved Kullkrana når han skal ause båten.