tank_lBrygge flyttes? Arbeidet med å rydde vekk bygninger i Nordsundet fortsetter. Etter det vi forstår er det noen som vil flytte brygga ved Bjørnehaugen til Vågen.

 

tank_s
Tankene skal bort og en administrasjonsbygning er revet. Etter det vi leser i TK vil noen flytte brygga til Vågen. Bare det ikke blir brensel det også; vi husker godt nothenget til Brunsviken som folk samlet inn 132.000 kroner til og som ble véd. Det ble flyttet det også i sin tid.

 

tank_astra
Bryggene her i byen er et kapittel for seg. De har brent ned sakte men sikkert. Bildet her er tatt fra en brygge på Gomalandet. Som vi ser er forfallet dramatisk.