mg_lMG-Ringstand

 

For våre krigshistorieinteresserte tar vi med en bunker der ligger utenfor allfarvei. Den er ved Guttormsensgate 48 og er en "MG-Ringstand type 58 etter tysk benevnelse. Det er vel den eneste stillingen her, og ligger strategisk med utsikt over hele Vågen.

 

mg_guttorms
Maskingeværstillingen ovenfor Kranaveien var for både land og luftmål og er lite kjent.
mg_kfk
Her finnes samme type et par plasser i Karihola som her ved KFK-banen.
mg_tegn
Tysk snittegning av Stellung 148 A Karihaala Batterie  MG-Ringstand ved KFK.

 

tobrukbunker
Illustrasjonsfoto fra Ringstand med MG 34 som også kunnes brukes mot luftmål.