Litt liv er det igjen i byen, selv om vi hører om at Aker Solutions skal sarke 600 mann som også sikkert går ut over noen i avdelingen her i byen. I parkvesenet er det snart " våronn". De har såvidt begynt å klippe pyntetrærne i sentrum.
vesen part
Noe av den “harde kjernen” i Parketaten Lauritz Skjølset og Torild Aanes friserte trærne på beddene på Rådhusplassen. ( Foto: Håkon Bloch)
gran busk

Villnisset og ugraset mellom nordre del av Prost Schaanings gate (tidligere kalt “Nyveien”) og Kranaveien vest for Håndtverkerforeneing er hugget ned , det skal jordlegges og plantes “Rhododendron” som også kalles Alperose og er en plante i “Lyngfamilien”, fine bomstrer og blader som er helårsgrønn (1 cm. – 1 m. lange) ( Foto: Håkon Bloch)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her