img_1156Av: Frank Karlsen
Det går ikke lang tid før spor etter en forgangen tid viskes ut og blir borte. Under torva nederst i Brunsvikveien dukket disse små bitene av Brunsvikas historie opp i dagen i forbindelse med gravearbeider. Hesteskoen skulle nok være kjent for de fleste. Hest ble benyttet i stor utstrekning til transport av klippfisk og andre varer. På Flatvad-gården var det naturlig nok hest helt fram til gårdsdriften opphørte. Den tyske krigsmakten var ikke helt mekanisert og også her var hesten flittig i bruk. Hvilken hest som mistet skoen vil nok forbli en hemmelighet, men den minner oss i dag om en tidsepoke som er over.
Ellers dukket det opp fórkopper og en minkunderkjeve fra en tid hvor minkoppdrett var en næringsvei for mange på Nordmøre for inntil 30 år tilbake. Tidligere stod det to lange minkgårder på fyllinga bak Brygga i Brunsvikveien. Likeledes stod det et mindre skur bak Brunsvikveien 6. Dersom en ser godt etter, kan en ennå se tuftene etter minkgårder på begge sider langs veien ute ved Meldalsholmen.

 

img_1156

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her