barn_bn

Dette fotoet er tatt rundt 1954 på nordsida av Brunsvika,nå Brunsvikvikveien. Bak fra venstre er Aslaug Aspen, Tor Olav Olsen (Sparebank 1 NV) og Margot Leren nå Ruud. Rekke foran: Leif Rokset, Ruth Aspen og Svein Wiik. Videre fra venstre Alida Olsen (nå Lyngstad), Harald Aspen, Ragnhild Flatvad (nå Gamst). Tre foran: Torunn Aspen, Alf Skomsøy og  Bersvein Skomsøy. De som ennå bor her i Brunsvika-området er: Ragnhild Gamst, Alida Lyngstad, Torunn Aspen (Woldsjø ?) Et artig bilde som iallefall viser hvordan ungene var kledd for 50 år siden.
(Fotoet utlånt av Tor Olav Olsen)

 

 barn_bn