galeasgt_bn
Her er et bilde fra St.Hanshaugen fra rundt slutten av 1940 årene. På bildet er Edvarda Haugen til venstre og Asbjørg Henny Haugen (nå Gujord). Bak kan vi se Tuberkulosehjemmet som nå er pusset opp. Brakkene kom hit første krigsåret, som hjelp til byen etter tyskerne bombing. Selveste Josef Terboven ble kontaktet i henhold å få til til tak over hodet for befolkningen,så det kom etter hvert brakker her, samt på Goma og Nordlandet. Mange husker tiden i disse brakkene, som var borte omtrent 1965 .Da ble matrialene i brakkene gjerne solgt til å bygge mer moderne hus av. (boa)
galeasgt_bn