pang1945
I mars 1945 la tyskerne ut anti-invasjonsminer i Brunsvika. Dette var svære betonglodd med innstøpt sprengstoff. Allerede senere på året ble de destruert da krigen var slutt. Her er et bilde fra en sprengning ute ved naustene på Mastadbergan august 1945. Eaholmen ser vi til høyre.
Charles Kãmpe tok dette bildet. Vi tviler at han hadde lov, for hele befolkninga fra Brunsvika var evakuert under arbeidet. (boa)