Her et litt luftig bilde tatt mot gassverket og Allanengen skole; vi tipper rundt 1956. Boligbyggingen er kommet igang for lenge siden i gjenreisingstiden. Det som er litt ukjent her for  yngre folk kan være brakkene ved Stallbakken og Allanengen skole, samt det tyske Soldatenheim som ennå står ved skolen. Det ble sanert vekk rundt 1958 .(Knut Kristiansen)
soldath

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her