Dette bildet fikk vi låne av Knut Kristiansen og viser havna i Kristiansund ; skal vi tippe rundt 1885.  Den hvite brygga midt på bildet ligger omtrent der hvor nyhuset til havnevesenet bygges i dag. Ellers er det seil som rår på skip, men det var kommet dampmaskiner på den tid også.
kk_1

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her