Slik ser biltilsynet ut i Russland. Vi trenger ikke å syte, disse hadde makt de. I tillegg hadde de strategiske overvåknings-boder i alle store kryss ,alle med handholdte lasermålere. GAI står det på skiltet som betyr Statlig Auto Inspeksjon. Bildet er fra skytedagene i Moskva 1991, der vi holdt hodet lavt. Jeltsin & Co skjøt i filler Nasjonalforsamlingen med stridsvogner ser vi. og Øystein Blåsvær skimtes til høyre. Det var litt av en tur sammen med Blåsvær ta hér ja. (boa)
gai.jpg
Kasbulatov & Co fikk seg en trøkk i huset i bakgrunnen. Stram kar i biltilsynet det her. (Foto: Boa)