Her la ferga fra Bremsnes og Gjemnes til før i tiden. Bildet er fra midt på 1950 tallet skulle vi tro. Her kaltes det Johmsen huken, etter Johnsen-brygga som strøk med her under krigen. Fergetillegget ble flyttet til Devoldholmen midt på 1960 tallet skulle vi tro. På Skram-hjørnet ser vi en liten kiosk lik den som sto oppe i Langveien. Det er før Rutebilstasjonens tid dette her.
joinn.jpg
Det er den velkjente bilfergen "Trygge"som ligger ved kai.