Her et bilde fra 1999. Det er Eddy Jensen( t.v),kjent fra drosjemiljøet i byen og Oddvar Angvik fra Brunsvika. Begge er borte nå. De gikk i samme klasse på folkeskolen. og historiene er mange fra den tiden. Det var visst ikke greit mange ganger under krigen, da timen måtte flyttes både til Festiviteten og endog helt på skolen på Innlandet. Siste år de levde, gikk de ofte turer ute til Meldalholmen.
eddy.jpg