Her et bilde ombord på "Berdal" som var innsatt i Griparuta i 1981. "Bjørnvåg, som var rutebåt den gangen, var inne til omfattende reperasjon på Israelsnesset Slip & Mekaniske verksted på Goma på den tiden, så "Berdal"ble leid inn til Grip-turene.
berdal.jpg
Arne Jonassen, som hadde Jonassen Glassmagasin i Kaibakken ,er avbildet sammen med barnebarn(?) på "båten som gikk på Grip i 1981.