Så skal vi se hvordan konfirmantene så ut i 1974. Det var slengbuskser og ditto jakkeutstyr som var moderne den gangen. Bildet er av 4  konfirmanter  i Kornstad kirke.
1974_ak.jpg
Fra venstre Rune Utheim, Halgeir Kippernes, Per Lysø og (?) Seljehaug.(Foto: Wenche Horne)