Dette bildet er fra 1986 og det var øvelse mot brann i tankbil. Brannvesenet er i bakgunnen med sin Mercedes 1981 modell. Den ble forøvrig solgt til Molde Brannvesen(!!) rundt 2004 rett etter at pumpeverket var reparert for 70.000 kroner, Trolig var dette også salgsprisen. Molde gjorde en kjempehandel uten like der.
1986.jpg