solv 1
Her Brunsvika ( Brunsvikveien i dag) i 1992 omkring. Solveig Skomsøy i prat med Martin Mokkelbost som bodde på Meldahlsholmen i alle år før han bygde hus på Goma rundt 1950. Solveig Skomsøy gikk bort i 1996. Også Martin Mokkelbost er borte. Nede i bakken kommer Nikolai Skomsøy etter å ha satt Taunusen sin der. Han bor her i huset i dag. ( Foto : Bjørn Ove Angvik)
solv 2
I 2018 ser det slik ut her. Mye forandringer i den lille veistubben i Brunsvika.