Landskapet gror til av trøær og buskas. Snart ser man rett inn i grønn skog av bar eller løvtre over alt. Bildet her er fra oppover mot Nekstadsætra på Hoel i Averøy eller deromkring i 1954. I dag er det helt nedgrodd her. Han som vandrer på bildet er Helge Hoel. Man skimter byggene oppe på sætra her også. 
nekstad hh