Bildet her er fra rundt 1932 og viser litt av Sørsundet. Moloen på Innlandet ut i sundet er påbegynt, noe som var nødsarbeid fra rundt 1930. Ellers er minebøssen på Lyhsalmenningen, minnesmerket over falne sjøfolk fra 1. verdenskrig framtredende. Ved denne holdt fregemannen som rodde folk mellom Kirkelandet og Innlandet til. Forøvrig ble denne minebøssen sprengt ned " med stort hell" sommeren 1945. Bru over til Innlandet kom ikke før i 1963. (Foto: Ukjent)
1932

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her