Her er kjente saker i 1960 og 1970 tallet. Levendefiskbåten " John Senior"( ?) ved Gripværet der det var låssatt småsei i nøter på innsiden av været. Seien var tatt ute på Griptarene. I levende tilstand ble den fraktet til filetfabrikkene i Kristiansund. Mange båter gikk i skytteltrafikk hele døgnet inn til Kristiansund. Denne næringen sluttet opp, og alt av bearbeiding av sei kom bort. Mange jobbet på Heide, Astra, Curadores og Norfinn med seifilet.  Hvor " John Senior" tok veien er ukjent.(Foto: Bjørnar Endreseth)
jon

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her