Her er lønna for brannfolk i 1945 etter annonse i avisene i februar det året. Når en vanlg sykkel kostet 265 kroner, ser man lett hvor dyrt alt var i forhold til lønnsutbetalingen før i tiden. Med tilsvarende eksempelsvis sykkel, ville en vanlig sykkel i dag kostet 28500,- kroner i forhold til lønnen i 2013. Minst.
loenn

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her