Her et flyfoto for 50 år siden som viser deler av Innlandet og Marcussundet og Nordlandet. Mange bygg langs sjøen er forsvunnet siden den gang, de fleste grunnet branner. På Nordlandet brant bryggene i Smedvika i 1973 og Klippfisklageret i 1990 Øverland) På Innlandet brant Lofotkompaniet i 2001. Resten av de som er borte ble revet.( Foto: Nordmøre Museum/ Widerøe)
einland

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her