leithe
Her står Nordmøre Historielags leder Jan H. Leithe på markedet i Vågen i 2004 og tilbyr bøker. Han var en enorm kapasitet for historielaget.
Leithe hadde kunnskaper om historien på Nordmøre og Kristiansund som var uvurdelig, og det finnes et fåtall som kan vise til slik viten som han hadde om vår fortid. Etter hans plutselige  bortgang i 2005 ble det et tomrom i Historielaget; han levde for laget og dets arbeide, men vi får håpe på at nye krefter tar fatt på denne viktige del av vår kultur. Han  testamenterte alle sine eiendeler til Nordmøre Historielag, og det var sannelig ikke lite. Brunsvikanytt ønsker laget godt arbeid videre med vår historie for etterslekten. (Bjørn Ove Angvik)

 

 

 

 

leithe