mine20skorpa
Her lager minedykkerne en skikkelig smell ute på Skorpa. Minen ble funnet i Brunsvika  rundt 1997. Funnet ble gjort på grunt vann rett bak brygga i Brunsvikveien. Dette var en mine som var beregnet på å kaste mot ubåter. Mye rart er funnet opp gjennom årene i sjøen her.
Ennå dukker det opp ting fra krigen på havbunnen her ute i Brunsvika( Foto: Jan Erik Rolland)