anggg

Sumdbåten "Angvik" er nettopp geleidet til kai torsdag ved 10.40 tiden av RS " Bergen Kreds". Hva som teknisk står på er ikke kjent, men oppgis til å være noe me den maøverhendel litt senere.Sundbåten er i drift igjen. ( Foto: Pål Arve Hoem)