oele

Ogsåi dag torsdag er det ern rekke båter ute på fjorden mellom Kristiansund og Averøya med oljelenser.Hele 11  enheter er i innsats i det som kan kalles årets fineste dag. Helt stille hav . Kystverkets "OV Hekkigen" midt påbildet ser ut til å være basen i dag.(( BN foto)