I slike krigstider hvor både den ene og andre forteller at de har taktiske atomvåpen og annet klart  klar; hvor skal man da stikke ned i hvis raketter begynner å hagle. Eksempelsvis Karihola som  er gjennomboret at mange anlegg i fjellet som ble anlagt av tyske militære. Storparten er ødelagt; her et ett av dem. At det ikke finnes etteneste  tilfluktsrom for bydelen Karihola er nesten utrolig. 

3505 stein k

Her i svingen ved Steinbiten i Karihola ligger et stort tørt fjellanlegg som kunne ha vært brukt til tilfluktsrom for befolkningen i Karihola. Nedgravd og ødelagt av kommunen ved utbyggingen her. 

3505 s

I haugen bak huset her ligger et større utsprengt anlegg i fjellet.Sted:Ved Steinbiten 11-13. ( Google Maps)