todter 1

Bilde der Dalabrekka skole bygges . Året er 1958, og skolen ble tatt i bruk i 1959. Nå skal skolen legges ned etter hvert da ny barneskole  kommer på Gomalandet .Noen har foreslått å bygge om denne skolen til eldreboliger til folk som har hatt sitt liv her noed på Kirklandet.( Foto: Olav Yderstad)
todt naer

På østenden av skoleplana mot Vågen stod i sin tid en stor brakke  som den tyske  arbeidsorganisasjoenen Todt benyttet. De bygde bunkere og annet under krigen. Idrettslaget Brann i Vågen hadde dette som klubbhus etter krigen, og mang en dansefest er avholdt her. Bygget ble ødelagt av brann rundt 1955. Huset oppå haugen til høyre er Høvik bygd 1949/50. Vi skimter også at husene i Langveiens forlengelse er kommet opp.( Museumsbilde)