kong1 bn

Flere lurte på hvorfor en stor borerigg boret nærmest 100 vis av meter rett ned i fjellet i sentrum av Kristiansund i dag. Noe boring etter grunnvann er det vel neppe, vann finnes nok av her i byen etter Storvatn-utbyggingen og tilkobling der i 1980. ( BN)