Screenshot 2024 05 30 19 51 24 42 40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

På radio dukker opp melding om at  entrepenør er på vei til Atlanterhsvstunnelen der det muligens må en reperasjon til.Hva står det intet om. Tunnelen åpnet rett over kl 21. Hverken  politiet eller Vegtrafikksentralen opplyser intet om at tunnelen er melder em trafikkant i kø. Det er for dårlig mener han. ( BN arkiv)