elgen

Ved 21 tiden mandag går det to elger på marka ved gamle Monter på Røsand. Litt nervøse for biltrafikken, men ikke verre enn de jafset i seg gress. Vanligvis er det rådyr å se her , men elg ; og i særdeleshet to stykker er sjelden vare her. (BN foto)