control ru

Over hele fylket har det dagen ette 17.mai vært promille/ rus kontroller . i eksempelsvis Ørsta, Aukra , Molde og Kristiansund har det vært kontroller. Ingen ble tatt. Derimot utenfor kontroller  er det hektet både førere av biler og båter for rus siste døgn. ( Youtubebilde)