flaggpaa

Tradisjonen tro henges det opp flagg på annenhver stolpe langs  FV 64 på Kårvåg. Her brukte de stige for å henge opp flaggene. I Bådalen hengte de også opp flagg på stolpene , men der  brukte de traktor med frontlaster.( BN)