Helleristningene på Søbstad iAverøy er blitt utsatt for hærverk melder NRK. De flere tusen år gamle tegnene på fjellveggen har fått stå i fred inntil nå da noen har risset inn med skarp gjenstand over de gamle minnene . Nå er saken anmeldt.
hel 1
Her på Søbstad merket med pil ligger disse helleristningene. ( Foto:Averøy kommune)
hel 3

Her er tegnene vår forfedre risset inn av hvaler langt tilbake i historien./ Foto :Rakel Iren Metliaas)  Se NRK Møre og Romsdal