jan m

Stor trafikk i Bremsnesfjorden fredag. Blandt annet kommer den nye " Jan Mayen" kystvaktskip inn fjorden ved 10.30 tiden. Det er første gang den er i våre farvann ved Kristiansund, Skipet er 131 meter langt  og har en besetning på rundt 100 mannskaper .Skipet seiler hele døgnet i norskehavområder. 

Arbeidsdagen går til blant annet fiskeriinspeksjoner, å bistå i søks- og redningsaksjoner, medisinsk assistanse, medisinsk evakuering og - nå kanskje viktigere enn på lenge:Å være til stede i nord, der det norske flagg er godt synlig. ( BN foto)

653

Travelt på fjorden. Foran " Amalie", " Stril Poseidon" og den nye kystvakten. På Bremsnes er den svære " Deep Energy" innom  kaiene en tur. Kystvakten med sitt nye  skip ség inn på havna ved 12.20 tiden . ( BN)