Europris på Vikan  handelspark skal flytte i begynnelsen av mai. Nå  har de flyttesalg skriver de . Der kan det være litt av hvert å finne. 
Euro