136

 Statens Vegvesen, Arbeidstilsynet og Skatteetaten. har hatt storkontroll i Rauma på FV 136 i dag . 492 lette kjøretøy, og 238 tunge kjøretøy ble kontrollert. Det ble avdekket to ruskjørere. Det ble videre gitt 37 pålegg for tekniske mangler, 3 sjåfører var uten gyldig førerkort, ett brudd på kjøre og hviletid og en ble anmeldt for å kjøre med falske skilter. Arbeidstilsynet avdekket også 17 kabotasjesaker.( Ulovlog distribusjon i Norge utført av utenlandske kjøretøy) ( Foto: Varslingstjenesten fro tungbilsjåfører)