ilaks bn

Mattilsynet er mot gigantanlegget for oppdrett på land på eiendommem Tufta vest for Stavnes fyrstasjon i Averøy. Det er anslått at det skulle settes ut 6 millioner småfisk og høste 30.000 tonn matfisk i dette oppdrettet på land her. Smittefare mener Mattilsynet. Averøy Seafood er ikke enig i avgjørelsen.  Les saken i magasinet i Laks)