akks 2

Her kom noe av det minst forurensende fartøy innen norske fiskerier. Teige rederiet sin " Sunny Lady" i Fosnavåg er noe nytt innen framdrift . 

Det nye fartøyet er en LNG/-batteri hybrid båt som reduserer utslippene betydelig. Den har også dieseltanker i backup.  Miljøhensyn og innovasjon står i førersetet, het det i pressemeldingen fra selskapet da kontrakten ble kjent i 2019. Ifølge rederiet kommer NOx-utslippene til å bli redusert tilsvarende 50.000 personbiler som følge av drivstoffvalget. Båten ble levert i 2022. Her utafor Atlanterhavsveien mandeg. ( BN foto)

akk havsnurp midiund

 Det absolutt aller nyeste er kommet til  hjemmehavn Midsund i Romsdal fra Karstensen Skibsværft i Danmark. Nylig bli et nytt moderne og flott fiskefartøy overlevert  . Norske «Havsnurp» er en kombinert ringnotsnurper og pelagisk tråler, utrustet for fiske etter både pelagisk fisk og hvitfisk for konsum. Nybygget har det nyeste innen maskineri, utstyr og utrustning, samt en meget smart driftsfilosofi. (Foto:Karstensen Skibsværft)