brustadt bu

Brustad-bua er et uttrykk som oppstod etter at Torbjørn Jaglands Arbeiderparti-regjering ved daværende barne- og familieminister Sylvia Brustad i 1997 la frem forslag til nye reguleringer av butikkers åpningstider. I Brunsvika blir det slutt på tilbudet, og det blir  ikke søndagsåpent mer. Første butikk med Brustad-bu her i byen var Bunnpris på Stortua. ( BN)