Bunnpris i Brunsvika fornyer innventaret for tiden. Butikken har flere ganger blir ombygd, og ny ferskvaredisk kom i 2012 noe som ser ut til å ha blitt en suksess. Da Coop ga opp ble Bunnpris enerådende her ute . Tidligere var det butikk både i Myra, Karihola og som nevnt Coop. 
spors bn

Det blir mer oversiktlig og riktig så flott her nå med store nye kjøleanlegg og inventar. Det er Øyvind Sporsheim som driver butikken her i Brunsvika. ( BN)

spors 1975

Den første kiosken med frukt,tobakk og alt slikt i Brunsvika ble satt i drift i hagen til Gjøen gården ( v dagens Bunnpris)  i juli 1970. Det var Gunhild Sporsheim som startet Citrus sammen med sin mann Roald Sporsheim ( + 1994).  I september 1976 flyttet alt inn i nytt stort bygg med post og bank som senere ble ombygd til Bunnpris  Brunsvika i 1999. ( Museumsbilder/ Nasjonalbiblioteket)