TROLL HAVIKA

" Havila Troll" har ligget i Bolgsvaet utafor Fugløya helt stille på en posisjon i ganske lang tid. Hva de holder på med er ukjent. Det er et beredskapsfartøy for offshore innsats og e bygd i 2004. Med en fart på opptil 21 knop, vil «Havila Troll» kunne være raskt på plass ved en såkalt «first line emergency» operasjon. Det vil også kunne være i første linje som oppsamlingsfartøy for å begrense oljeutslipp. Med en bollard pull på ca 100 tonn og en bremsekraft på vinsjen for å holde ca 250 tonn, vil det også ha kapasitet for å kunne taue bort store fartøy som måtte få maskinhavari og holde disse unna oljeplattformene. ( Brunsvikanet foto)