gressa

I nordlig retning fra Averøy  ser man også i dag ved 13 tiden røyk fra det som trolig er avbrenning av gammel vegetasjon ute i Smøla holmene. Det er Statens naturoppsyn som har brent kontrollert ute i holmene der den sste tiden. ( BN)