bronsje 1

I dag var det gravemaskin i sving ved den største gravrøysa i Romsdal ved kyststien nord for Farstad  ved Hustadvika. Det så ut som de tok ned noen trær og fraktet bort med traktor. Gravrøysa er fredet nå, men i 1952 ble det fjernet stein herfra til til nytt samvirkelag på Farstad. Det huset kom fra Kaibakken i Kristiansund og het Loennechengården. ( BN)
bronsje 2

Her kystgrava som er tidfestet til å være 3000 til 3500 år gammel. Til byggingen av gravminnet antas det å vært brukt flere hundre dagsverk. En person med høy status er gravlagt her. Mest sannsylig har graven vært gravd opp i gammel tid på jakt etter gods og gull. ( BN)