gaasl 2

Krykka er kommet  " hjem " til hekkestedet  under bruene i Hulvågen på Atlanterhavsveien. De reiser vekk i oktober og drar til havs eller Grønland og  kystene i Mellomeuropa. Krykkja er den mest tallrike måkearten i verden , men errødlistet på det norske fastandet. ( BN)

gaasl 1

Noen grågås har også kommet til Låvøya, men om det er overvinterfugler eller trekkfugl er ikke kjent. Vanligvis kommer store flokker nordover fra Spania rundt 1. april.( Foto: BN)